Joint Programme Council

Vilnius Gediminas Technical University Department of Mechatronics and Robotics

J.Basanavičiaus g. 28, Vilnius University website
Phone: (8 5) 2744752 Email: mrkat@vgtu.lt

Technische Universität Braunschweig Pockelsstraße 14

38106 Braunschweig, Vokietija University website
Email: praesident@tu-braunschweig.de