II-asis informacinis seminaras

2015-05-28

Vilniaus Gedinimino technikos universitete (VGTU) jau lygiai metus mokslus kremta jaunieji mechatronikos specialistai. Jie – II-osios pakopos jungtinės studijų programos „Mechatronika“, vykdomos kartu su Braunšveigo technologijos universitetu Vokietijoje, studentai.

Nors jungtinė studijų programa dar visai nauja, praėjus visiems studijų metams esami ir būsimieji programos studentai jau turi, ką aptarti. Gegužės 25-ąją, pirmadienį, kartu su dėstytojais jie rinkosi į II-ąjį informacinį seminarą apie programos eigą, pirmųjų metų rezultatus ir tolimesnes „Mechatronikos“ perspektyvas.

Seminaro metu pranešimus skaitė universiteto Mechanikos fakulteto prodekanas prof. dr. Audrius Čereška („Jungtinės studijų programos, II pakopos studijos VGTU“), Mechatronikos ir robotikos katedros vedėjas doc. dr. Vytautas Bučinskas („Jungtinės studijų programos apžvalga, galimybės, perspektyvos“) bei Geležinkelių transporto katedros vedėjas doc. dr. Gediminas Vaičiūnas („Studijų ypatybės Braunšveigo TU“).

Išklausę dėstytojų pranešimus, seminaro dalyviai turėjo galimybę pabendrauti ir su studentais, jau aplankiusiais Braunšveigo TU. Tikra tiesa, jog būtent studentai programos ypatybes ir jos teikiamas galimybes vertina objektyviausiai, todėl klausytis savo akimis mačiusiųjų partnerių universitetą buvo itin įdomu. Temos diskusijai siekė ne ne tik universiteto infrastruktūros ar studijų klausimus, bet ir gyvenimo stiliaus, laisvalaikio galimybes Braunšveige.

Neapsilankiusiems seminare galimybė detaliai susipažinti su „Mechatronikos“ studijų programa dar yra – birželio viduryje VGTU bus organizuojama baigiamoji programos aptarimo konferencija. Jos metu  bus apžvelgiami pirmųjų studijų metų rezultatai ir „Mechatronikos“ vieta nuolat kintančioje Lietuvos naujųjų technologijų sferoje.

Programa „Mechatronika“ yra VGTU projekto „Jungtinės II-osios pakopos Mechatronikos studijų programos parengimas ir įgyvendinimas“, vykdomo pagal Lietuvos 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos „VP1 Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos“ prioriteto „VP-1-2 Mokymasis visą gyvenimą“ uždavinį „VP1-2.2 Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę“, priemonę „VP1-2.2-ŠMM-07-K Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.

Kitos naujienos

VGTU delegacijos vizitas BTU 2016-12-09

VGTU atstovai vyko į Braunšveigo technikos universitetą aptarti Jungtinės studijų programos „Mechatronika“ tarybos veiklos bei tolimesnės studijų programos veikimą.

Mokslo metų pabaigą pažymėjo baigiamoji konferencija apie jungtinę studijų programą „Mechatronika“ 2015-06-23

Praėjusįjį penktadienį (birželio 19 d.) Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos fakulteto Mechatronikos ir robotikos katedra laukė baigiamosios konferencijos dalyvių – dėstytojų, studentų ir visų, norinčių susipažinti su Lietuvos aukštojo mokslo galimybėmis.

Baigiamoji metų konferencija apie naujai parengtą jungtinę studijų programą „Mechatronika“ 2015-06-16

Kviečiame atvykti į baigiamąją metų konferenciją apie naujai parengtą jungtinę studijų programą „Mechatronika“

II-asis informacinis seminaras 2015-05-28

Mechatronikos studijų programa 2015 m.: studentams surengtas II-asis informacinis seminaras