Apie mus

Apie programą

Jungtinė studijų programa "Mechtaronika" yra VGTU projekto „Jungtinės II-osios pakopos Mechatronikos studijų programos parengimas ir įgyvendinimas“, vykdomo pagal Lietuvos 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos „VP1 Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos“ prioriteto „VP-1-2 Mokymasis visą gyvenimą“ uždavinį „VP1-2.2 Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę“ priemonę „VP1-2.2-ŠMM-07-K Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ rezultatas.

Programos tikslas:

  • parengti aukštos kvalifikacijos magistrus, turinčius išsamias naujausias mechatronikos srities – mechanikos inžinerijos, informatikos, mechatronikos sistemų modeliavimo, matematinių modelių – žinias;
  • parengti specialistus, gebančius analizuoti, modeliuoti ir projektuoti gamybos ir procesų valdymo mechatronines sistemas, optimizuoti jų parametrus, turinčius mechatronikos problemų sprendimo gebėjimus, pritaikomus moksliniuose tyrimuose;
  • suteikti žinių, reikalingų atlikti ne tik projektavimo, tiriamąjį, gamybinį-technologinį, bet ir ekspertinį-konsultacinį ar vadovavimo darbą mechatronikos įmonėse bei organizacijose.

Ši studijų programa suteikia galimybę:

  • gauti jungtinį VGTU ir Braunšveigo technikos universiteto studijų baigimo diplomą;
  • pažinti ne tik Lietuvos, bet ir Vokietijos akademinę aplinką, kultūrą, užmegzti pažintis su studentais ir dėstytojais iš viso pasaulio;
  • studijuoti anglų kalba;
  • mokytis iš geriausių savo srities Lietuvos ir Europos lygmens specialistų;
  • dirbti su naujausia aukštųjų technologijų įranga, taikyti žinias moksliniuose tyrimuose;
  • baigus studijas, įsidarbinti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Apie Vilniaus Gedimino technikos universitetą

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) – inovatyvus Lietuvos universitetas, ugdantis kūrybiškus aukštos kvalifikacijos specialistus. Universitetas lyderiauja technologijos mokslų srityje ir užtikrina šiuolaikines, į darbo rinką orientuotas studijas. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai vykdomi 14 institutų, 2 mokslo centruose, 33 laboratorijose.

VGTU veikia moderniausias Rytų Europoje Civilinės inžinerijos mokslo centras ir didžiausia Lietuvoje Mobiliųjų aplikacijų laboratorija. Turėdamas daugiau kaip 400 partnerių tarp užsienio aukštųjų mokyklų, VGTU suteikia plačias tarptautinių studijų bei praktikų galimybes ir pirmauja Lietuvoje pagal užsienyje studijuojančių studentų, išvykusių pagal „Erasmus“ mainų programą, skaičių.

Tarptautinio universitetų reitingo „2013–2014 QS World University Rankings” duomenimis, VGTU patenka tarp 4 proc. geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų.

Apie Braunšveigo technikos universitetą

Braunšveigo technikos universitetas – seniausias technikos universitetas Vokietijoje, įkurtas Kardinolų kolegijos dar 1745 m. Šiuo metu jame mokosi apie 17 tūkstančių studentų, iš kurių beveik 2 tūkstančiai studentų iš užsienio, 80-ies šalių. Šiame universitete dirba beveik 4 tūkstančiai darbuotojų. Universitetas glaudžiai bendradarbiauja su kitais Rytų ir Vakarų Europos, Kinijos, Japonijos, Indonesijos ir Pietų Amerikos universitetais bei priima studentus, atvykusius pagal Erasmus arba Socrates programas. Taip pat šis universitetas yra Vokietijos technikos universitetų asociacijos narys.

Daugiau informacijos apie Braunšveigo technikos universitetą galite rasti čia: https://www.tu-braunschweig.de/.