Diplomas

Galutinis įvertinimas magistro laipsniui gauti yra skaičiuojamas iš bendrų visų pažymių už visus mokslo magistrantūroje metus. VGTU yra taikoma dešimtbalė vertinimo sistema, o TUB gauti įvertinimai yra perskaičiuojami pagal lentelę, kruią galima rasti Studijos-Egzaminų vertinimas http://www.vgtu.test.mediapark.lt/lt/puslapis/egazminu-vertinimas-514

Sėkmingai išlaikęs visus egzaminus magistrantas įgyja tarptautinį "Mechatronikos magistro laipsnį". Absolventui yra įteikiami du diplomai bei jų priedai anglų kalba. Diplomus pasirašo Braunšveigo universiteto Prezidentas ir Mechaninės inžinėrijos fakulteto dekanas bei VGTU Rektorius ir Mechanikos fakulteto dekanas.

Abudu diplomai yra lygiaverčiai, juose nurodomas kvalifikacinis laipsnis bei gauti įvertinimai.

Daugiau informacijos galima rasti VGTU http://www.vgtu.lt/studijos/studiju-teises-aktai-ir-dokumentai/universiteto-baigimo-dokumentai/54176 ir TUB https://www.tu-braunschweig.de/fmb/studium/master/maschinenbau