Studijų tvarka

Antrosios pakopos Mechatronikos studijos įprastai tęsiasi 4 semestrus: du studijus semestrus studentai studijuoja VGTU ir du studijų semestrus Vokietijos Braunšveigo technikos universitete. Šios studijų programos forma – nuolatinės studijos. Programa sudaryta taip, jog akademinis krūvis būtų pasiskirstęs tolygiai. Savarankiško darbo metu, kuriam skirta viena diena savaitėje ir viena papildoma savaitė per semestrą, užsiėmimai universitete nevyksta.

Studentų akademinį krūvį sudaro dalykų modulių (dalykų moduliai http://www.vgtu.lt/fakultetai/padaliniai/mechatronikos-ir-robotikos-katedra/studijos/52560#tab-moduliai paskaitos, kursiniai projektai, savarankiškos darbas bei magistro baigiamasis darbas. Nuolatinių studijų studentams užsiėmimai vyksta dienos metu. Siekiant, kad studentai įgytų kaip galima daugiau ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių didelis dėmesys skiriamas praktiniams užsiėmimams laboratorijose. Už praktinį bei savarankišką darbą, kolokviumus, testus, namų darbus studentai turi atsiskaityti iki einamojo semestro pabaigos. Kiekvieno semestro pabaigoje rudenį ir pavasarį vyksta egzaminų sesija. Egzaminų sesijos tvarkaraštis yra skelbiamas VGTU puslapyje likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki sesijos pradžios. Egzaminų rezultatus studentai gali rasti prisijungę prie savo paskyros mano.vgtu.lt puslapyje.

Studijų rezultatai yra vertinami kaupiamojo balo principu už atliktus kursinius darbus, tarpinius atsiskaitymus bei egzaminų rezultatus. Tiksli studentų vertinimo balo sandara nurodyta kiekvieno dalyko modulio apraše bei yra pristatoma dalyko pirmajame užsiėmime.

Pagrindiniai atsiskaitymo tipai:

  • Egzaminas
  • Įskaita
  • Kursinis projektas
  • Kursinis darbas
  • Kompleksinis projektas
  • Magistro baigiamasis darbas

Magistro baigiamojo darbo vadovą studentai pasirenka pirmojo semestro pradžioje. Juo gali būti tiek VGTU, tiek Braunšveigo technikos universiteto dėstytojas. Už baigiamojo darbo rengimo etapus turi būti atsiskaitoma kiekvieną semestrą. Iš viso šiam darbui rengti yra skirta 40 ECTS kreditų. Magistro baigiamojo darbo viešas gynimas vyksta Braunšveigo technikos universitete, o komisija yra sudaryta iš Braunšveigo technikos universiteto ir VGTU darbuotojų.